ACT – det teoretiske grundlag

ACT er udviklet af de 3 psykologer Steven Hayes, Kelly Wilson og Kirk Strosahl i midten af 80’erne i USA. Metoden har sit teoretiske fundament fra Relational Frame Theory (RFT) som beskriver, hvordan kognition og indlæring finder sted. Hvis du er interesseret i at lære mere om RFT, kan du under publikationer se 3 artikler jeg har skrevet som er en introduktion til teorien. Dem kan du finde her. Som sagt beskriver RFT hvordan indlæring finder sted, og hvilke kognitive evner vi mennesker er udstyret med, og hvordan de både har hjulpet os til at være den dominerende art på planeten. Samtidig forklarer teorien også, hvordan vores kognitive evner kan føre til psykopatologi.

ACT – filosofien bag ACT

ACT lader sig også inspirere meget fra buddhisme i forhold til sit filosofiske grundlag. Her særligt om at møde sig selv med omsorg og accept, ligesom der skelnes imellem smerte og lidelse. Smerte er et grundvilkår i tilværelsen og er derfor noget vi skal lære at acceptere, ligesom der i smerte også kan gemme sig meget værdi. Her kommer Dalai Lama selv med et eksempel på en fødsel, som under selve fødslen er noget af det mest smertefulde, man kan udsætte kroppen for, men at det der følger efter, er noget af det mest meningsfulde, man kan opleve.

Smerte er derfor det menneskelige vilkår, som vi skal lære at acceptere. Lidelse er derimod når vi ikke vil acceptere de menneskelige vilkår og indgår i undgåelsesadfærd. Det kan eksempelvis være, hvis man drikker for at undgå svære følelser eller ikke tør være i et parforhold fordi man er bange for at blive forladt. En stor del af ACT handler derfor også om at lære at acceptere den menneskelige tilværelse på godt og ondt og fortsat søge det værdifulde, selvom smerte følger med.

Hvordan forstår ACT psykopatologi

ACT adskiller sig en del fra traditionel vestlig psykologi, da vi i ACT arbejder ud fra en antagelse om, at vi mennesker er udstyret med en destruktiv normalitet.

Sagt på en anden måde så tror man i ACT ikke på, at lykke er en naturlig tilstand for os mennesker, men derimod at vores normale mentale egenskaber til tider kan være destruktive for os. Eksempelvis kan det have givet mennesker en evolutionær fordel at kunne forudse eventuelle problemer, men dette kan samtidig også give anledning til mange udfodringer, da vi kan forudse problemer der ikke eksisterer.

Ligeledes er vi mennesker evolutionært bygget til at fokusere på problemer og negative ting, da dette har givet os bedre overlevelseschancer. Vores sind er skabt til at overleve – ikke nødvendigvis være lykkelige.

Dermed ikke sagt at mennesket ikke kan opnå lykke, men det er ikke vores naturlige tilstand. Det er derimod noget vi skal arbejde hårdt for og vi skal lære at håndtere vores medfødte “negative programmering”.

ACT og sprogets betydning

I ACT er vi desuden også meget optaget af sprogets betydning for vores mentale sundhed. Menneskets verbale evner er ret unikke især hvis vi sammenligner os med andre arter.

Det er blandt andet vores verbale evner der har gjort os til den dominerende art på planeten, men samtidig giver vores avancerede verbale evner os også problemer. Udover at vi selvfølgelig kan kommunikere med hinanden, gør vores verbale evner os også i stand til at kunne planlægge, forudse og problemløse. Alt sammen værdifulde og vigtige egenskaber.

Bagsiden af medaljen er dog at vi, som tidligere nævnt, kan se problemer, hvor der er ikke er nogen. Vi kan forme urealistiske billeder og forventninger til os, og vi kan sammenligne os selv med andre. Vi kan desuden gennemleve traumatiske oplevelser i sådan et omfang, at det kan føles næsten virkeligt for os. Det er eksempelvis det man ser, hos klienter der lider af PTSD eller andre senfølger af traumatiske oplevelser.

En vigtig del af ACT er derfor at lære at se begrænsninger ved sproget og ikke lade det komme i vejen for et værdifuldt liv.

ACT kursus ved psykolog Morten Hedegaard

Kontakt mig for at høre
nærmere

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i at vide mere om ACT, skal du være velkommen til at kontakte mig.

Gå ikke glip af den nyeste viden inden for
Acceptance and Commitment Therapy

Hold dig opdateret inden for den nyeste ACT-viden, og modtag tilbud på kurser og retreats.

Tilmeld dig mit nyhedsbrev med navn og e-mail herunder. 

Ved at indsende dine oplysninger tilmelder du dig Praxias nyhedsbrev og accepterer samtidig min persondatapolitik. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet igen.

Psst.. inden du smutter

Gå ikke glip af den nyeste viden inden for
Acceptance and Commitment Therapy


Hold dig opdateret inden for den nyeste ACT-viden, og modtag tilbud på kurser og retreats.

Tilmeld dig mit nyhedsbrev med navn og e-mail herunder. 

Ved at indsende dine oplysninger tilmelder du dig Praxias nyhedsbrev og accepterer samtidig mine persondatapolitik. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet igen.